Privacybeleid & Cookies – Rhedelijk Cultureel voor het onderwijs

Privacybeleid & Cookies

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Stichting Rhedelijk Cultureel is een kunstorganisatie die in augustus 2015 is begonnen met haar activiteiten. Rhedelijk Cultureel is een podiumkunstorganisatie waar, door middel van muziek- theater- en danseducatie gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke ontwikkeling van het talent en waar verbondenheid met deelnemers en regio centraal staat.

Rhedelijk Cultureel is een organisatie die staat voor hoogstaande kwaliteit in de amateurkunst, voor persoonlijke (vak)ontwikkeling in podiumkunst en voor een plaats waar talent uit de wijde regio naartoe gaat om te ontdekken, kennis te maken, te verbreden, verdiepen en professionaliseren. Om dit te bereiken zorgt Rhedelijk Cultureel voor een blijvende hoge kwaliteit van docenten, andere medewerkers en haar producten. Maar ook zorgt zij voor een constante nieuwe impuls van creativiteit, kansen zien én grijpen en een blijvend verbinden met andere organisaties en maatschappelijke initiatieven.

Door de aanwezige expertise binnen het vaste team en door een groot, landelijk georiënteerd netwerk waarmee zij samenwerkt is Rhedelijk Cultureel een stichting die talentontwikkeling in de kunsten naar een hoger plan brengt.

De werkgebieden waar Rhedelijk Cultureel zich op richt zijn de buitenschoolse kunstactiviteiten (zowel in regulier wekelijks verband als in projectmatig verband), het onderwijs (basis-, middelbaar en beroepsonderwijs) en in interdisciplinaire events en projecten.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Rhedelijk Cultureel.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven Rhedelijk Cultureel stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Rhedelijk Cultureel. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
  2. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij je inschrijft voor lessen of projecten van Rhedelijk Cultureel via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, je-mailadres en een telefoonnummer.
  3. De website van Rhedelijk Cultureel verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Doel van gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Rhedelijk Cultureel, maar nooit langer dan 6 maanden na afronding van de periode die nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Uitzondering is dat  we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in MailChimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@rhedelijkcultureel.nl.

Inschrijvingen voor lessen en projecten

Jouw e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer worden opgeslagen op twee beveiligde computers. Jouw gegevens blijven voor ons beschikbaar tot 1 jaar nadat de periode waarvoor is ingeschreven afloopt.

De gegevens die je verstrekt worden gebruikt om:

  1. Onderlinge afspraken tussen inschrijver en Rhedelijk Cultureel te kunnen maken. Denk daarbij aan het maken van planning van lessen;
  2. Afmeldingen door te geven bij bijvoorbeeld ziekte van docenten;
  3. Calamiteiten door te kunnen geven

In het geval het gaat om een inschrijving van een minderjarige dan worden alleen de gegevens van een ouder/verzorger opgevraagd.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Rhedelijk Cultureel via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Opslagperiode

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

De gegevens die Rhedelijk Cultureel ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

  • MailChimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp. De servers van MailChimp staan in de Verenigde Staten.
  • OpenSRS (via TwelveTrains) De e-mail van Rhedelijk Cultureel wordt gehost bij OpenSRS. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van OpenSRS in Canada.
  • Neostrada (via TwelveTrains). De website en back-ups van de website worden gehost bij Neostrada. Gegevens die jij achterlaat op de website van Rhedelijk Cultureel zijn op de servers van Neostrada in Nederland opgeslagen.
  • Computers. Op twee computers van Rhedelijk Cultureel worden de gegevens van inschrijvingen op lessen en projecten opgeslagen in een Excel-bestand. De computers zijn beide beveiligd met een wachtwoord.

Rechten van ontvangers / gebruikers

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Rhedelijk Cultureel vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Rhedelijk Cultureel. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Rhedelijk Cultureel. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Rhedelijk Cultureel opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Rhedelijk Cultureel al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Rhedelijk Cultureel vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Rhedelijk Cultureel niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Rhedelijk Cultureel jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@rhedelijkcultureel.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens slechts twee fysieke kopieën gemaakt als het gaat om een inschrijving op lessen of projecten. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Rhedelijk Cultureel of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Rhedelijk Cultureel. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Rhedelijk Cultureel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url in je browser.

Rechten van Rhedelijk Cultureel

Rhedelijk Cultureel verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Voor de inschrijvingen op lessen en projecten geldt dat zij de contactgegevens opvraagt om individuele afspraken te kunnen maken.

Het opvragen van gegevens dient ook een commercieel belang waar het gaat om bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Rhedelijk Cultureel via e-mail.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Een telefoonnummer wordt, waar het van toepassing is, opgevraagd voor individuele contactlegging en/of (in het geval het om minderjarigen gaat) een mogelijkheid tot het leggen van direct contact in geval van calamiteiten.

Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Rhedelijk Cultureel de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Rhedelijk Cultureel met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten van Rhedelijk Cultureel

Rhedelijk Cultureel behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Rhedelijk Cultureel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Rhedelijk Cultureel te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@rhedelijkcultureel.nl.

Laatst bijgewerkt op 21 januari 2021.